Tag: PENGAJIAN AL-HIDAYAH

Kabar Bapera

Foto : Pemukulan Gong Oleh Ibu Hetifah Sjaifudian Penanda...

Pemukulan gong telah resmi dibuka oleh ibu Hetifah Sjaifudian (Pertanda di bukanya Pengajian Al hidayah) dan photo bersama pada Jumat...